Meistä

Metsä Spring Oy on osa Metsä Groupia, joka on johtava toimija metsään pohjautuvassa biotaloudessa ja jonka juuret ulottuvat 1930-luvulle. Kuten pääosa yrityksistä nykypäivänä, myös Metsä Group toimii osana erilaisia arvoketjuja ja osana laajempaa liiketoimintaekosysteemiä. Metsä Springin rooli on etsiä ja kehittää uusia liiketoimintaideoita, jotka vahvistaisivat tätä ekosysteemiä. Metsä Springin horisontti on 5-10 vuotta.

Käytännössä Metsä Spring on omasta taseestaan pääomasijoituksia tekevä yhtiö. Metsä Spring vetää myös omia pilotti-/demoprojekteja. Metsä Springin toimintaalueeseen ei kuitenkaan kuulu aikaisen vaiheen T&K-hankkeet, paitsi jos nämä liittyvät omiin pilotti-/demohankkeisiimme. Yhtiön fokus on siis siinä viimeisessä vaiheessa, joka onnistuneesti toteutettuna johtaa liiketoimintaidean toimivuuden osoittamiseen (engl. Proof-of-concept). Toimivuuden osoittamisen jälkeen kaupallistaminen jatkuu, jonkun muun toimijan toimesta. Tässä kohdassa Metsä Springin rooli siis loppuu.